Pitanja i odgovori

Faza samopopisivanja (faza CAWI)

Što je to CAWI sustav ?

CAWI (engl. Computer assisted web interviewing) je sustav za samopopisivanje građana, odnosno intervju napravljen putem web preglednika u obliku upitnika s ciljem prikupljanja statističkih podataka tijekom Popisa 2021.

U kojem razdoblju se mogu samostalno popisati?

Period samopopisivanja traje od 13. rujna 2021. od 00:00 do 26. rujna 2021. do 24:00 sata.

Kako pristupiti samopopisivanju?

Na mrežnoj stranici https://Popis2021.hr kliknite na poveznicu za samopopisivanje, koja će Vas preusmjeriti na sustav e-Građani. Elektronička usluga NIAS-a (Nacionalnoga identifikacijskoga i autentifikacijskog sustava) zatražit će Vašu autentifikaciju i pristup osobnim podacima. Kada kliknete na ikonu "Pristajem", izaberite vjerodajnicu, registrirajte se, pročitajte uvjete upotrebe, potvrdite da ste punoljetni i pristupite samopopisivanju.

Hoće li biti dostupna korisnička podrška?

Da. Tijekom popisivanja svakodnevno će biti na raspolaganju korisnička podrška od 8 do 21 sat.

Gdje mogu pronaći Upute za samopopisivanje?

Upute za samopopisivanje dostupne su na mrežnoj stranici https://gov.hr/hr/upute-za-samopopisivanje/2318.

Koji se adresni podaci unose u popisni upitnik?

U popisni upitnik unose se podaci za županiju, grad/općinu, naselje (isključivo naselje) te ulicu i kućni broj. Ulica se izabire u izborniku ulica upisivanjem nekoliko uzastopnih slova tražene ulice. Ne treba unositi podatke ni za gradsku četvrt ni za kotar (npr. za Maksimir, Črnomerec i Trešnjevku u izborniku naselja odabire se Zagreb).

Što kada završite s ispunjavanjem popisnog upitnika?

Nakon uspješnog zaključavanja i slanja popisnice e-ispitanik dobit ćete kontrolnu šifru generiranu u trenutku predaje popisnice koja služi kao dokaz o uspješnoj predaji popisnice i koju ćete dati popisivaču na terenskom popisivanju. Kontrolna šifra potrebna je zbog kontrole obuhvata popisivanja.

Je li moguće unijeti promjene u popisni upitnik u fazi samopopisivanja?

Ako ne stignete ispuniti popisni upitnik odjedanput, moguće je spremiti unesene podatke te s popunjavanjem nastaviti poslije. Nedovršenom upitniku možete pristupiti sve dok traje faza samopopisivanja (faza CAWI). Ako ste ispunili i poslali upitnik te Vam je sustav dodijelio kontrolnu šifru, nije moguće unijeti promjene u upitnik.

Mogu li se dva kućanstva popisati s jednom vjerodajnicom?

Ne. Sustav e-Građani automatski prepoznaje osobu koja se prijavila u sustav s pomoću vjerodajnice te je postavlja kao referentnu osobu. Svoje roditelje možete popisati tako da pristupite sustavu e-Građani te se prijavite s pomoću vjerodajnice svoje majke ili oca te popišete njih, njihovo kućanstvo i stan.

Što ako želite promijeniti podatke nakon popunjavanja upitnika i dobivanja kontrolne šifre?

Uvid u popisane podatke i izmjena podataka mogući su samo za osobu koju je netko drugi popisao. Ako je potrebno promijeniti podatke za osobu koju je netko drugi popisao, treba pričekati popisivača u fazi terenskog popisivanja (faza CAPI).

Popisuje li se svaka osoba iz kućanstva sa svojom vjerodajnicom?

Ne. Jedna osoba iz kućanstva u sustavu e-Građani popisuje stan, kućanstvo i sve osobe u stanu. Osoba iz kućanstva koja popisivanju pristupi s pomoću svoje vjerodajnice postaje referentna osoba te je dužna popisati sve članove kućanstva.

Što ako se popiše samo jedna osoba iz kućanstva, ali ne i ostatak kućanstva?

U tom slučaju riječ je o davanju nepotpunih podataka. Jedna osoba iz kućanstva iz sustava e-Građani popisuje stan, kućanstvo i sve osobe u stanu.

Što ako dvije osobe u kućanstvu, s pomoću dvije različite vjerodajnice, popišu iste osobe, kućanstvo i stan?

Sustav će prihvatiti takav unos te će se pogreška udvostručivanja ispraviti u fazi obrade popisnih podataka.

Što ako je e-ispitanik zaboravio popisati jednu osobu?

Pri preuzimanju kontrolne šifre e-ispitanik treba popisivaču objasniti da je zaboravio popisati jednu osobu te će popisivač u tom trenutku popuniti popisni upitnik za tu osobu.

Trebam li se popisati ako živim u inozemstvu i tko će popisati moju kuću u Republici Hrvatskoj?

Ako živite izvan Republike Hrvatske, ne trebate se popisati. Vaša stambena jedinica bit će popisana u drugoj fazi popisivanja u kojoj popisivači obilaze teren i razdužuju sve adrese u popisnom krugu.

Treba li se popisati osoba koja živi u inozemstvu i ima prijavu privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske?

Osoba koja živi u inozemstvu i ima prijavu privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske ne treba se popisati. Riječ je o osobi koja je više godina odsutna iz Republike Hrvatske i ima namjeru daljnje odsutnosti iz Republike Hrvatske.
Također, ako je riječ o kućanstvu koje je više godina odsutno iz Republike Hrvatske, članovi kućanstva se ne popisuju.

Kako će se popisati član kućanstva koji je privremeno odsutan iz Republike Hrvatske (privremeno odjavljen iz Republike Hrvatske) i nalazi se u inozemstvu radi studiranja?

Član kućanstva u Republici Hrvatskoj će, ako se samopopisuje prijavom u sustav e-Građani, to naznačiti u popisnom upitniku u odgovorima na nekoliko popisnih pitanja ili će, ako se ne samopopiše prijavom u sustav e-Građani, odgovore na pitanja za privremeno odsutnog člana svojega kućanstva dati popisivaču, koji će to upisati u popisnu aplikaciju.

Kako se za vrijeme trajanja Popisa može popisati osoba koja nema kućanstvo u Republici Hrvatskoj, a odsutna je u inozemstvu?

Osoba se može samostalno popisati prijavom u sustav e-Građani s jednom od pripadajućih vjerodajnica.

Kako se može popisati osoba koja radi u diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu s kojom borave članovi njezine obitelji?

Državljani Republike Hrvatske na radu u diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske i članovi njihovih obitelji koji s njima borave u inozemstvu ne popisuju se prijavom u sustav e-Građani, nego prijavom u online aplikaciju za Popis 2021. kojoj pristupaju s dobivenom šifrom. Osoba može popisati sebe i svoje kućanstvo u stambenoj jedinici na adresi u Republici Hrvatskoj. Osoba koja posjeduje više stambenih jedinica (nekretnina) ne mora ih popisati. Te će stambene jedinice (nekretnine) popisati popisivač u fazi terenskog popisivanja.

Mogu li unuk ili nećak popisati baku koja živi na drugoj adresi?

Unuk ili nećak mogu popisati baku, ali s bakinom vjerodajnicom.

Može li osoba popisati drugu osobu s kojom nije u srodstvu i ne žive u istom kućanstvu?

Osoba može popisati drugu osobu s kojom nije u srodstvu i ne žive u istom kućanstvu, ali s vjerodajnicom osobe koju popisuje.

Mora li osoba koja je nositelj vjerodajnice biti član kućanstva koje popisuje?

Osoba koja je nositelj vjerodajnice mora biti član kućanstva koje popisuje.

Kako se popisuje osoba koja je trenutačno u staračkom domu, a na njezinim je osobnim dokumentima upisana druga adresa?

Osoba koja stanuje u staračkom domu popisuje se u staračkom domu kao institucionalno kućanstvo u kolektivnom stanu bez obzira na adresu koja je upisana na osobnim dokumentima.

Kako se popisuje osoba koja nije prijavljena u podstanarstvu, a na njezinim je osobnim dokumentima upisana druga adresa?

Osoba se popisuje na adresi na kojoj stvarno živi bez obzira na to što piše na dokumentima i bez obzira na vlasništvo stambene jedinice u kojoj stanuje.

Ako je osoba vlasnik stana koji iznajmljuje, može li najmodavac biti referentna osoba i popisati podstanare?

Osoba koja iznajmljuje stan ne može biti referentna osoba za popisivanje podstanara niti treba popisivati podstanare. Podstanari se sami popisuju na adresi na kojoj stvarno žive i upisuju obilježja stambene jedinice u kojoj stanuju neovisno o tome tko je vlasnik stambene jedinice.

Kako se popisuju studenti?

Studenti koji borave u studentskim domovima ne trebaju se popisivati prijavom u sustav e-Građani. Oni će biti popisani u drugoj fazi popisivanja (terensko popisivanje), kada će popisivači obići sve studentske domove i popisati sve studente kao institucionalno kućanstvo u kolektivnom stanu (studentskom domu). Studente mogu popisati i roditelji u svojim kućanstvima kao privremeno odsutne osobe radi školovanja. Studenti koji su smješteni u podstanarskim stanovima mogu se popisati u prvoj ili drugoj fazi popisivanja kao privremeno prisutne osobe radi školovanja, bez obzira na to što su ih i roditelji popisali kao članove kućanstava u mjestu iz kojeg su došli.

Vrijedi li kontrolna šifra koju je osoba dobila u Probnom popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine. ili treba ponoviti popisivanje?

Osoba je bila u uzorku za testiranje u Probnom popisu te je kontrolna šifra koju je dobila u ožujku vrijedila za navedeno testiranje, ali ne vrijedi za provedbu cjelovitog Popisa 2021. koje se provodi na punom obuhvatu. Osoba se treba ponovno popisati od 13. do 26. rujna 2021. i nakon uspješno završenog e-popisivanja dobivenu šifru predati popisivaču. Ako se osoba samostalno ne popiše, popisat će je popisivač.

Što nakon samostalnog popisivanja?

Nakon uspješnog zaključavanja i slanja popisnice e-ispitanik prijavom u sustav za samopopisivanje možete vidjeti kontrolnu šifru generiranu u trenutku predaje popisnice koja služi kao dokaz o uspješnoj predaji popisnice. Tu ćete šifru dati popisivaču kada Vas bude obilazio pri terenskom popisivanju.vrh stranice